středa 25. března 2020

Ochranný sluneční faktor a melanin

V loňském roce jsem Vám napsala článek na téma opalovacích produktů. Byl to jeden z mých prvních článků na webu, protože jsem si tímto tématem byla jistější než jinými. Ve své bakalářské práci jsem se totiž zabývala právě tímto tématem (neee, že bych všechnyy souvislosti pochopila až po odevzdání práce a odstátnicování). Ve článku o opalovacích produktech píšu především o UV záření a surovinách, které před ním poskytují ochranu. Zmiňuji se o principu fyzikálních, ale i chemických UV filtrů. Více informací si můžete přečíst přímo v článku.

Teď bych na tento článek ráda navázala novými informacemi. Více bych se pověnovala slunečním paprskům a jejich průniku do kůže, ochrannému slunečnímu faktoru, přirozené ochraně kůže před sluncem a dalším podrobnostem. Tak hurá do toho!

Na lidskou pokožku dopadají ultrafialové paprsky z pásma UVA a UVB. UVA spektrum způsobuje především stárnutí kůže (Ages your skin), když teď zanedbáme další negativní dopady jako poškození DNA atd ... a UVB pásmo má schopnost pokožku spálit (Burns your skin). Dle počátečních písmen si tyto záležitosti můžete lépe pamatovat. Jakmile dopadnou UVA a UVB paprsky na naši kůži, UVB pásmo se dostane „pouze“ do první vrstvy kůže – pokožky, ale UVA proniká hlouběji do škáry, kde způsobuje závažnější problémy. 

Proto by všechny opalovací produkty (ať už chemické či fyzikální) měly zahrnovat ochranu před UVB i UVA zářením. Ochrana před UVB pásmem je na obalu produktu označena hodnotou SPF. Hodnota ochrany před UVA je pak označována jako UVAPF. Obě tyto hodnoty se počítají stejným způsobem, avšak každá v jiné vlnové délce (pro UVB – 290-320 nm, pro UVA – 320-400 nm). Ale nebojte! Podle legislativy by hodnota UVAPF u opalovacích produktů neměla být nižší, jak třetina hodnoty SPF.

A jak se vlastně SPF (UVAPF) počítá? 

SPF je definováno jako poměr dvou časových údajů. Doby, po kterou bude pokožka chráněna při použití ochranného krému a doby vlastní přirozené ochrany kůže, kterou z nás každý má. 
Toto je velmi zjednodušená forma. Při pravých výpočtech se počítá s podílem minimální erytémové dávky chráněné kůže (MEDp) a minimální erytémové dávky kůže nechráněné (MEDu).

Zjednodušeně a reálněji:

Dle fototypu pleti dokáže Vaše pokožka vydržet na slunci bez spálení určitou dobu – průměrně 15 minut. V tuto dobu naše tělo pracuje na tom, aby se samo ochránilo. Když na kůži aplikujeme opalovací produkt, vydrží se naše kůže nespálit násobkem hodnoty SPF (v rámci času). Pfff, to je složité na vysvětlení. Takže když je průměrná doba přirozené ochrany 15 minut a já si na sebe namažu ochranný krém s SPF = 10, tak bych se má kůže neměla spálit dalších 150 minut. Je to pochopitelné?

Přirozenou ochranu kůže můžeme chápat jako obranu buněk před spálením paprsky. Buňky si vytvoří vlastní ochranný štít na povrchu kůže a snaží se tak chránit. Na svědomí tento proces mají MELANOCYTY a kožní pigment MELANIN. Melanocyty jsou buňky pokožky, které produkují barvivo melanin. Konkrétněji ho vyrábí organely MELANOSOMY. Melanocyty jsou rozvětvené kožní útvary, které svými „ručičkami“ (dendrity) sahají z bazální vrstvy do vyšších vrstev, kam do buněk posílají pigment. Pigment se hromadí na povrchu pokožky a tím ji chrání. 


Výsledná barva kůže je pak ovlivněna přítomností pigmentů a prokrvením kůže ve škáře. Nejtmavší typy pleti mají velkou produkci pigmentu melaninu.

A aby to nebylo tak jednoduché, tak kožního barviva existují dva druhy:
☘️ EUMELANIN – černohnědý pigment
☘️ PHEOMELANIN – žlutočervený pigment

Výsledné zabarvení pleti je určitou kombinací těchto dvou druhů. Eumelanin chrání kůži v celém spektru UV záření, pheomelanin je na tom hůře. Převládá u lidí světlejšího typu, kteří jsou citlivější na sluneční paprsky, a proto je potřeba používat opalovací krémy s určitým ochranným faktorem. Na druhou stranu u světlejší pleti, díky menšímu množství pigmentu, jednodušeji vzniká vitamín D potřebný pro tělo. 

Toto vysvětlení by pro začátek mělo stačit. Později se na to koukneme ještě podrobněji. 
A to nejen na téma melaninu a melanocytů, ale i na další podrobnosti v rámci opalování, slunění a ochranných produktů. 

0 komentářů:

Okomentovat